Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2020

1181 37fa 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.
— Wacława Myśliwska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaWlodara Wlodara
Reposted fromFlau Flau viacotarsky cotarsky

May 03 2020

4983 d06e 350

oldpaintings:

The Four Roses and Lady of the Roses, 1901 by František Dvořák (Czech, 1862–1927)

5674 52c0 350
Reposted fromtotal1ty total1ty viapmg pmg
Idź do granic swojej tęsknoty. Niech wszystko Ci się przydarzy: piękno i terror. Po prostu idź dalej. Żadne uczucie nie jest ostateczne.
— Rainer Maria Rilke
Reposted fromkejtowa kejtowa
4777 b0d4 350
Tatry <3 Wrzesień 2019
Reposted fromthebelljar thebelljar viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

May 02 2020

1866 a47d 350
Reposted fromlaters laters vialekkaprzesada lekkaprzesada
3165 7633 350
Reposted fromsadnessdove sadnessdove via12czerwca 12czerwca
Reposted fromshakeme shakeme

April 18 2020

7168 0fb5 350
Reposted fromslodziak slodziak viadaniellss daniellss
6334 dc03 350
Reposted fromniiina niiina viadaniellss daniellss
9744 11dc 350
Reposted fromzciach zciach viadaniellss daniellss
0756 064b 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viadaniellss daniellss

April 13 2020

3571 bd1c 350
Reposted fromwstawaj wstawaj viainsanedreamer insanedreamer
Dopiero, kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viaMsChocolate MsChocolate

April 11 2020

0388 3d16 350
Reposted fromtutajjula tutajjula viarybasferyczna rybasferyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...