Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

endotermiczna
3576 4dc8 350
Reposted fromTangizz Tangizz viaprosiaczekk prosiaczekk
endotermiczna
Reposted fromciarka ciarka viawonderwall wonderwall
endotermiczna
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viawonderwall wonderwall
endotermiczna
Ja zaś pragnęłabym upiększać życie - mówiła Ania w zamyśleniu - nie tyle chodzi mi o nauczanie ludzi, chociaż wiem, że to jest chyba najszlachetniejsze dążenie, ile o to, aby życie upływało im milej. Pragnę, aby dzięki mnie przeżyli jakąś radość... Radość, której by nie mogli zaznać gdyby mnie nie było na świecie.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viathoughtfulness thoughtfulness
Ja lubię literaturę, bo dla mnie jest tam więcej życia niż w moim własnym.
— Witkiewicz, Nienasycenie (via enola-gay)

April 05 2017

endotermiczna

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy vialittlewhitelies littlewhitelies

April 03 2017

endotermiczna
2454 83c5 350
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaExplorers Explorers

March 30 2017

4492 6f30 350
Reposted fromtwice twice viadoubleespresso doubleespresso
endotermiczna
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola

March 27 2017

endotermiczna
1601 901e 350
Reposted frompupuch pupuch viainsanedreamer insanedreamer
endotermiczna
5964 d96a 350
Reposted fromizutu izutu viainsanedreamer insanedreamer
endotermiczna
Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas od przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska. 
— "Radio Armageddon" (Jakub Żulczyk)

March 13 2017

endotermiczna
wtedy na ekranie pojawił się pan Kesey i powiedział - "chciałem przeżyć moje życie a nie tylko o nim pisać".
(...)
cóż, każdy ma  prawo wyboru ale gdyby wybór należał do mnie, wolałbym raczej mieć jedno i drugie: życie i pisanie, ponieważ dla mnie są
nierozdzielne.
— Charles Bukowski, drogi czytelniku (fragment)
endotermiczna
1003 674e 350
Reposted fromlittlefool littlefool viadaises daises
endotermiczna
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viabrzask brzask
endotermiczna
2251 fd30 350
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl