Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

endotermiczna
9523 82f6 350
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamoai moai
endotermiczna
7684 dc6d 350
Reposted frombrumous brumous viaheartbreak heartbreak
endotermiczna
8412 842e 350
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vialexxie lexxie
3374 c9e6 350
Reposted frombrumous brumous viasalami salami

August 12 2017

endotermiczna
6080 fdf7 350

“Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. 
A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg i nie ma już czym wrócić do siebie.....“

~ Jarosław Borszewicz

Reposted fromMaryiczary Maryiczary

August 07 2017

endotermiczna
endotermiczna
4867 a47c 350
Reposted fromjestemzero jestemzero viaplugss plugss
endotermiczna
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da.

Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viakaskowata kaskowata

August 06 2017

9679 e698 350
Reposted fromnudes nudes viaSkydelan Skydelan
endotermiczna

Marcin Świetlicki - *** (fragment)

"Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić."

Reposted frometerycznie eterycznie viamoniczkuu moniczkuu
endotermiczna
Kiedy po raz pierwszy ktoś zacznie rozdeptywać ci palce, myślisz, że to nieprawda, a potem przychodzi zdziwienie, że człowiek może coś takiego zrobić z drugim człowiekiem. Ale nie bardzo masz czas to przemyśleć, bo właśnie oddają ci mocz na twarz i ty znowu myślisz, że to nieprawda, że bo przecież ten człowiek rozkraczony nad tobą ma takie samo serce, nerki i ten sam wstyd.
— Hłasko, Sowa córka piekarza
Reposted fromwstydem wstydem via12101992 12101992
endotermiczna
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromaletodelio aletodelio viasomebunny somebunny
endotermiczna
Dam się poznać w całości jedynie komuś, kto będzie tego pragnął z całych sił.
Reposted frompassionative passionative viasomebunny somebunny

August 05 2017

endotermiczna
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viaEtien Etien
endotermiczna
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viaEtien Etien
endotermiczna
endotermiczna
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahole-love hole-love

August 03 2017

endotermiczna
7579 4b69 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl