Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

endotermiczna
endotermiczna
endotermiczna
endotermiczna
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
Reposted frompanizwasem panizwasem viamrrru mrrru
endotermiczna
6926 0fa7 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrynia gabrynia

November 13 2017

1. When you think you are in love for the first few times it will hurt you when it’s over, but give it time and you’ll realise that you are worth so much more than that so called love.
2. Friends can be just as so called as that love. It’s not your fault nor should you close out every other friend “just in case”. Hold tight to the ones that count.
3. It’s easy to put things off and hard to get things done. Make a list the prioritize. Get the first three done.
4. Some people will always underestimate. Some people will always believe in you more than you do. Remember which voices count.
5. Finding courage is one of the hardest things, but if you want to truly live, you must be brave.
6. Even in your darkest hour there is small flickers of light. Thrive in those.
7. Too often you may feel overwhelmed. If you can take an afternoon to relax. If you can’t spend three minutes, then refer to number 3.
8. Try and get enough sleep even if you have to say no to other things.
9. People don’t know what you are going through if you never let them in. It’s easier to get better with friends.
10. Smile. You are insanely beautiful, goddamn intelligence, brave as hell, and a fucking good friend. And always remember your not the least bit useless
whatapunderfullife ,  writing prompt #62: list 10 pieces of advice you’d give yourself (via wordsnquotes)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
endotermiczna
1105 6120 350
Reposted fromumorusana umorusana viainnocencja innocencja
endotermiczna
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
endotermiczna
6542 1620 350
Reposted fromaletodelio aletodelio viagdziejestola gdziejestola

October 12 2017

endotermiczna
3923 37df 350
Reposted fromcocomove cocomove viaiindependentt iindependentt
2897 119b 350
Reposted frombrumous brumous viazapomniane zapomniane

October 11 2017

endotermiczna
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
endotermiczna
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

endotermiczna
6799 ff25 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabeinthe beinthe
6843 90dd 350

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

endotermiczna

Wiecie co? Ja już chyba to rozgryzłam. Żeby żyć, trzeba chcieć żyć. Wstawać i to wcześnie, ale nie mieć z tego powodu skwaszonej miny tylko myśleć, że czeka nas cudowny dzień do wykorzystania. Iść tam gdzie trzeba z uśmiechem bo tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni. Robić swoje gówno bez marudzenia, zamiast kląć na to w myślach użyć ich do szukania jasnych stron. Wracać do domu i jeść obiad. Zamiast lecieć do komputera wziąć zeszyt i pouczyć się albo najlepiej poddać się swojemu hobby. Zamiast odpalać internet, odpalić muzykę, otworzyć na oścież okno i posłuchać duszy. W weekend wyjść z domu z przyjaciółmi, a nie się od nich odgradzać. Pomagać ludziom, otworzyć się choć troszeczkę, wiecie o czym mówię - uchylić chociaż drzwi tak na szerokość łańcucha. Zacząć zmieniać to, czego nie lubimy, uzbrajając się przy tym w cierpliwość. Mamy za mało czas żeby smucić się za coś, co już dawno zapomniał czas, nie żyjemy w końcu w przeszłości. Zostaw tego złamasa, niech mu się wiedzie z tą  wywłoką - na ciebie też przyjdzie czas. Zostaw te wszystkie rany i pozwól im się zagoić, nie sprawiaj bólu samej sobie, nie krzywdź się. Rozkwitnij, bądź piękna i każdego dnia żyj. 

Każdego dnia zachowujmy się tak, jakbyśmy z dźwiękiem budzika rodzili się na nowo.

Bez przeszłości i ran jakie zadała. 

Nie wiemy kiedy Bóg nas stąd zabierze, bierzmy to, co mamy. 

— 03:05 / zainspirowana smutkiem przyjaciółki.

October 08 2017

0656 dc05 350

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viastarryeyed starryeyed
endotermiczna
1197 8eee 350
Reposted fromnyaako nyaako viaM-M M-M
endotermiczna
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaou ou
6510 6646 350
Reposted fromkattrina kattrina viawildhorses wildhorses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl