Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

endotermiczna
endotermiczna
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— H. Murakami
6719 cb6d 350

arudeasexual:

pardonmewhileipanic:

fatfreefiddlefaddle:

pinuparena:

By  Aaron Blaise

how have I never thought of whale mermaids…??

how have i never thought of whale/shark/etc mermaids that aren’t human sized?!!?!? like holy shit? HOLY SHIT!? 

@amphyn

May 21 2017

endotermiczna
4091 4e6d 350
Reposted fromkrzysk krzysk viainspirations inspirations
endotermiczna
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
endotermiczna
Ja również nie sypiałam po nocach, przerabiając  raz po raz pytania, na które nie miałam odpowiedzi.  Za każdym razem, gdy powieki zaczynały mi  ciążyć, w umyśle rodziło się kolejne pytanie, zmuszając  oczy do otwarcia. Tak bardzo potrzebny sen nie nadchodził  i każdego kolejnego poranka byłam coraz bardziej  zmęczona, lecz ani trochę mądrzejsza.
— Ahern Cecelia - Kraina zwana Tutaj
endotermiczna
kim jesteś
masz dłonie jak Księżyc
który oświetla mi ciemną noc
usta słodkie
trochę od cukru a trochę z miłości
moje ciało jest świątynią
nie możesz tak po prostu do niej wejść
bądź cierpliwy
choćbyś był na końcu świata
ja Cię znajdę i do Ciebie wrócę
ale na razie muszę wrócić
sama do siebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
endotermiczna
7281 64f9 350
Lana Del Rey
Reposted frommefir mefir viaPokobiecemu Pokobiecemu
7622 8f41 350

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszszsz szszsz
endotermiczna
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viabeinthe beinthe

May 20 2017

endotermiczna
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
endotermiczna
Mamihlapinatapai w języku yaghan oznacza uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
Reposted fromwagabunda wagabunda viagdziejestola gdziejestola
endotermiczna
Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Ślepnąc od świateł - Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viasomebunny somebunny

May 14 2017

endotermiczna
5952 3d25 350
Reposted fromoll oll viamidnightlover midnightlover
endotermiczna
8715 31d5 350
Reposted fromyikes yikes viajojinthesun jojinthesun
endotermiczna

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte via12101992 12101992

May 12 2017

endotermiczna
8582 90c9 350
Reposted fromaimless aimless viamuviell muviell
8407 b41d 350
Reposted fromlevindis levindis viaNathanae Nathanae
endotermiczna
5248 25a9 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaPawelS PawelS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl